Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật trực tuyến này được cung cấp để cho bạn biết cách VietUc.com.au (Sở hữu và điều hành bởi ECOMTECH Pty Ltd) thu thập, sử dụng và quản lý thông tin của những người truy cập vào trang VietUc.com.au của mình.

VietUc.com.au xem sự riêng tư cá nhân của khách truy cập là một vấn đề quan trọng và chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của những thông tin cá nhân đã cung cấp cho VietUc.com.au

VietUc.com.au không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách truy cập cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp một số trang web của bên thứ ba khác cho bạn thông qua các siêu liên kết từ trang web của chúng tôi. Các trang web này không tuân theo chính sách bảo mật trực tuyến VietUc.com.au này. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của từng trang web riêng lẻ mà bạn truy cập thông qua các siêu liên kết từ trang web của họ trước khi tiếp tục và sử dụng chúng.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

VietUc.com.au có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trong một số lĩnh vực nhất định của trang web như tên miền, những trang nào được khách truy cập và tần suất. Chúng tôi sử dụng thông tin cho các hoạt động tiếp thị và nghiên cứu thị trường. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin thông qua các biểu mẫu trực tuyến để xác định người mua / nhà cung cấp. Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập có thể bao gồm thông tin liên hệ, chi tiết công ty và sản phẩm, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail, số điện thoại và fax.

BẢO VỆ

VietUc.com.au thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị mất, truy cập trái phép, sử dụng sai hoặc tiết lộ. VietUc.com.au không chịu trách nhiệm về những truy cập trái phép vào thông tin cá nhân do VietUc.com.au nắm giữ.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRỰC TUYẾN NÀY

Nội dung của Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian. Khách truy cập nên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư thường xuyên để biết bất kỳ cập nhật nào.

CÔNG BỐ CHO BÊN THỨ BA

Trong một số trường hợp, VietUc.com.au có thể phải tiết lộ một phần hoặc toàn bộ thông tin của bạn cho người mua / nhà cung cấp. Những thông tin này được yêu cầu cho mục đích của các hoạt động giao dịch.

TỪ CHỐI

Mặc dù VietUc.com.au cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp trên các trang web của chúng tôi là chính xác và cập nhật, chúng tôi không chịu trách nhiệm, trong phạm vi được pháp luật cho phép, về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào liên quan đến thông tin này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí, mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu khi bạn sử dụng các trang web Internet của VietUc.com.au.

Việc bạn sử dụng trang web được điều chỉnh bởi Điều khoản và Điều kiện Sử dụng trang VietUc.com.au.